Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Milica Kostova492.611,000,00492.611,00
Филип Ристов492.604,007,00492.611,00
Emil Dimitrovski492.601,0010,00492.611,00
Ѓорѓи Топлев492.600,0011,00492.611,00
Marko Ralikj492.600,0011,00492.611,00
Велче Макриоски492.597,0014,00492.611,00
Орце Стојанов492.592,0019,00492.611,00
Ема Огненовска492.591,0020,00492.611,00
Тоше Маневски492.590,0021,00492.611,00
Aleksandar Markovski492.549,003,00492.552,00
Daniel Jovanovski492.514,0098,00492.612,00
Simon Mitev492.490,00122,00492.612,00
Kristina Gjorgieva492.480,00133,00492.613,00
Faruk Aliji492.480,00133,00492.613,00
Stojce krecev492.408,00206,00492.614,00
Premton492.404,00210,00492.614,00
Игор Каравилоски 492.276,00341,00492.617,00
Мирче Маринковиќ492.248,00368,00492.616,00
Каролина Темелкова 492.248,00368,00492.616,00
Никола Цацаноски492.126,00492,00492.618,00
Еди Новак491.957,00663,00492.620,00
Кире Ташев491.956,00631,00492.587,00
Вили Јорданов491.930,00691,00492.621,00
Давор Настовски491.895,00726,00492.621,00
Kire Tashev491.728,00386,00492.114,00
Aleksandar Veleski491.629,00997,00492.626,00
Катерина Маневска488.953,003.713,00492.666,00
Daniela Vojneski487.825,002.643,00490.468,00
MIroslav Lazareski485.408,007.311,00492.719,00
Стево Ѓошев483.780,001.631,00485.411,00
Kire Spasevski482.340,00207,00482.547,00
Faruk Aliji474.511,00258,00474.769,00
СТОЈАН АНЃЕЛЕСКИ472.954,003,00472.957,00
Sara Arsova471.356,0011.378,00482.734,00
Зоран Чивчиев471.300,006.857,00478.157,00
Ana Jovanovska470.604,00192,00470.796,00
Кристијан Белчевски466.976,007.060,00474.036,00
Љубица Велковик465.900,0027.111,00493.011,00
Александар Велковски465.500,0020.674,00486.174,00
Angel Mijalkov464.894,0013.063,00477.957,00
Marjana Smiljanova451.181,00771,00451.952,00
Дејана Маркова426.575,0067.027,00493.602,00
Simona Icovska419.300,0074.380,00493.680,00
Kirkovski Gjorgji395.427,0098.642,00494.069,00
Сашко Кметовиќ390.596,00103.545,00494.141,00
Miki Despotoski370.960,00123.476,00494.436,00
Ana Todoroska350.262,00128.400,00478.662,00
Наташа Тодова330.960,00159.442,00490.402,00
Ivona Gjorgieva158.820,00326.655,00485.475,00