Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.

ВАЖНО!

Во врска со известувањето за технички проблеми во функционирањето на Виртуелна берза, Ве известуваме дека циклусот ќе мора да почне од почеток,односно портфолијата на сите учесници во тековниот циклус ќе бидат вратени во почетна состојба (500.000 виртуелни денари). Поради оваа состојба циклусот се продолжува до 31.08.2020 година.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Марија д746.163,0013.976,00760.139,00
Роберт Михајлов723.574,002.327,00725.901,00
Стефан Митовски693.952,00175,00694.127,00
Nina Kolevska682.696,007.084,00689.780,00
Mite Trajkov681.670,002.245,00683.915,00
Марија Јаневска674.737,00278,00675.015,00
Petko Tetkov667.509,00172,00667.681,00
Ljupka Galeva663.292,00678,00663.970,00
Liljana Ristova658.314,001.722,00660.036,00
Павлинка Митева658.314,001.722,00660.036,00
Aleksandar Jamalov654.644,00111,00654.755,00
  Добитници    Губитници    Промет