Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.

ВАЖНО!

Во врска со известувањето за технички проблеми во функционирањето на Виртуелна берза, Ве известуваме дека циклусот ќе мора да почне од почеток,односно портфолијата на сите учесници во тековниот циклус ќе бидат вратени во почетна состојба (500.000 виртуелни денари). Поради оваа состојба циклусот се продолжува до 31.08.2020 година.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Стефан Митовски596.060,00142,00596.202,00
Nina Kolevska580.160,007.084,00587.244,00
Mite Trajkov579.495,002.245,00581.740,00
Aleksandar Jamalov568.672,00673,00569.345,00
Petko Tetkov567.312,00172,00567.484,00
Роберт Михајлов566.888,002.327,00569.215,00
Ljupka Galeva563.168,00678,00563.846,00
Павлинка Митева559.440,001.722,00561.162,00
Liljana Ristova559.440,001.722,00561.162,00
Марија Јаневска556.801,0020,00556.821,00
Zlatko Jovchevski555.509,00861,00556.370,00
  Добитници    Губитници    Промет