Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.

ВАЖНО!

Во врска со известувањето за технички проблеми во функционирањето на Виртуелна берза, Ве известуваме дека циклусот ќе мора да почне од почеток,односно портфолијата на сите учесници во тековниот циклус ќе бидат вратени во почетна состојба (500.000 виртуелни денари). Поради оваа состојба циклусот се продолжува до 31.08.2020 година.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Марија д764.115,0013.976,00778.091,00
Роберт Михајлов750.670,00282,00750.952,00
Стефан Митовски706.960,00175,00707.135,00
Nina Kolevska700.000,007.084,00707.084,00
Mite Trajkov698.665,002.245,00700.910,00
Марија Јаневска696.334,00278,00696.612,00
Petko Tetkov684.486,00172,00684.658,00
Ljupka Galeva683.728,00678,00684.406,00
Liljana Ristova675.000,001.722,00676.722,00
Павлинка Митева675.000,001.722,00676.722,00
Zlatko Jovchevski671.213,00100,00671.313,00
  Добитници    Губитници    Промет