Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Филип Ристов492.604,007,00492.611,00
Emil Dimitrovski492.601,0010,00492.611,00
Ѓорѓи Топлев492.600,0011,00492.611,00
Велче Макриоски492.597,0014,00492.611,00
Ема Огненовска492.591,0020,00492.611,00
СТОЈАН АНЃЕЛЕСКИ492.591,0020,00492.611,00
Aleksandar Markovski492.549,003,00492.552,00
Daniel Jovanovski492.514,0098,00492.612,00
Александар Велковски492.500,00113,00492.613,00
Simon Mitev492.490,00122,00492.612,00
Kristina Gjorgieva492.480,00133,00492.613,00
  Добитници    Губитници    Промет