Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
СТОЈАН АНЃЕЛЕСКИ492.591,0020,00492.611,00
Александар Велковски492.500,00113,00492.613,00
Стево Ѓошев492.500,00112,00492.612,00
Simon Mitev492.490,00122,00492.612,00
Зоран Чивчиев492.480,00133,00492.613,00
Stojce krecev492.408,00206,00492.614,00
Faruk Aliji492.373,00242,00492.615,00
Ема Огненовска492.276,00340,00492.616,00
Goce Delcev492.248,00368,00492.616,00
Каролина Темелкова 492.248,00368,00492.616,00
Никола Цацаноски492.126,00492,00492.618,00
  Добитници    Губитници    Промет