Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Nikola T534,264.0086.00534,350.00
Александар Пешов527,420.008,314.00535,734.00
Трајче Шопоски519,120.00666.00519,786.00
Aneta Tasova518,490.003,084.00521,574.00
Мими Гавриловска517,646.00284.00517,930.00
Сара Ристовска514,424.0095.00514,519.00
Shpresa512,740.004,808.00517,548.00
Бојан Петровски512,120.003,482.00515,602.00
Спасе Велјанов512,010.00628.00512,638.00
Andrej Jordanoski511,354.00248.00511,602.00
Катеринам Шулеска510,336.0066.00510,402.00
Филип Ристов509,518.00129.00509,647.00
Elena Stameska508,740.005,096.00513,836.00
Ѓорѓи Спиркоски506,024.0053.00506,077.00
Aleksandar Ajkoski505,567.00193.00505,760.00
Дарко Црвенковски504,670.00275.00504,945.00
Oliver Indov503,500.001,676.00505,176.00
Aleksandar Veleski501,796.00121.00501,917.00
Христијан Насевски500,442.001,513.00501,955.00
Ѓорѓи Бошначки499,661.0011.00499,672.00
Пеша Наумоска498,000.00742.00498,742.00
Петар Силјановски497,660.005,229.00502,889.00
Мила Тодосова496,626.00173.00496,799.00
Катерина Маневска496,081.0081.00496,162.00
Тоше Маневски495,175.001,733.00496,908.00
Мирче Маринковиќ494,430.00908.00495,338.00
Katerina Mijoska494,080.0059.00494,139.00
Филип Ристески494,014.00649.00494,663.00
Жарко Јованоски492,832.0016.00492,848.00
Игор Каравилоски491,208.00241.00491,449.00
Z K490,390.005,218.00495,608.00
Marko Markovski487,600.00450.00488,050.00
Gavrilo Gavrilovski486,904.0030.00486,934.00
Dimitar Funa482,932.00788.00483,720.00
Elena Ristova482,464.0084.00482,548.00
Зоран Глигоријевски478,910.004,102.00483,012.00
Кристијан475,930.0030,137.00506,067.00
Надица Корубиноска467,568.0070.00467,638.00
Јасмина Зијадиќ463,378.00128.00463,506.00
Ванчо Апостолски452,152.00649.00452,801.00
Robert Mersovski432,000.0038,551.00470,551.00
Ана Марија Јандреска425,586.0085,952.00511,538.00
Марина Манџуковска Мицевска406,190.0089,027.00495,217.00
Mila Nanevska400,150.00114,381.00514,531.00
Марко Караташев381,604.00114,196.00495,800.00
Dejan S378,710.00112,190.00490,900.00
Вики Стоилкова353,690.00159,714.00513,404.00
Daniela Vojneski353,668.00118,194.00471,862.00
goce pavlovski353,600.00148,292.00501,892.00
Marko Ralikj345,748.00156,357.00502,105.00
Стивен Трајчевски322,800.00164,289.00487,089.00
Riste Petrov115,945.00370,240.00486,185.00
Adriana Lekovska97,540.00397,475.00495,015.00
Ангела Ангелова85,992.00404,478.00490,470.00
Сашо Николовски79,150.00416,669.00495,819.00
Tance Micevski74,690.00425,568.00500,258.00
Сашо Кожески53,150.00449,402.00502,552.00