Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Мими Гавриловска610.224,00284,00610.508,00
Сара Ристовска603.126,0095,00603.221,00
Kristina Blazeska594.649,00151,00594.800,00
Вики Стоилкова594.582,0080,00594.662,00
Aleksandar Stojanovski592.270,00171,00592.441,00
Mila Nanevska578.505,002,00578.507,00
Ѓорѓи Бошначки569.299,0062,00569.361,00
Anita Andonova563.710,006,00563.716,00
Maja Todorovska563.130,0043.713,00606.843,00
Teodora Mavrova562.651,0069,00562.720,00
Ангела Ангелова561.596,0096,00561.692,00
Зуица Милчева561.377,0033,00561.410,00
Христијан Насевски558.634,00433,00559.067,00
Спасе Велјанов556.505,0019,00556.524,00
Катеринам Шулеска548.782,0066,00548.848,00
Александар Пешов547.280,008.314,00555.594,00
Катерина Калајџиевска545.560,00427,00545.987,00
Пеша Наумоска544.560,00742,00545.302,00
Katerina Mijoska544.145,0059,00544.204,00
Ѓорѓи Спиркоски542.362,0053,00542.415,00
Marko Sopchev540.928,0072,00541.000,00
Мирче Маринковиќ538.259,00435,00538.694,00
Дарко Црвенковски536.454,00275,00536.729,00
Shpresa535.918,0040,00535.958,00
Kristina Jovanova531.411,0035,00531.446,00
Andrej Jordanoski530.290,00248,00530.538,00
Sanja Kostadinova529.653,00125,00529.778,00
Петар Силјановски528.915,005.229,00534.144,00
Бојан Петровски526.670,0016,00526.686,00
Мила Тодосова526.232,00173,00526.405,00
Aneta Tasova523.836,005.283,00529.119,00
Tanja Dimitrieva522.717,00479,00523.196,00
Oliver Indov522.025,001.676,00523.701,00
Ефтимија Димитрова521.618,0089,00521.707,00
Христијан Трајчевски521.145,00428,00521.573,00
Тоше Маневски519.504,0094,00519.598,00
Кристијан515.774,005.496,00521.270,00
Филип Ристов513.576,00156,00513.732,00
Надица Корубиноска511.722,0070,00511.792,00
Никола511.035,00462,00511.497,00
Aleksandra Chavkova508.497,00606,00509.103,00
Emilija Jarkovska 506.703,0075,00506.778,00
Катерина Маневска505.200,00101,00505.301,00
Александар Митрески505.172,0075,00505.247,00
Глигор Бачев504.359,00203,00504.562,00
Marko Ralikj504.282,00203,00504.485,00
Филип Ристески504.103,00649,00504.752,00
Mila Dimitrijevska503.241,002.385,00505.626,00
Игор Каравилоски501.892,00241,00502.133,00
Stamena Cvetanova501.072,00159,00501.231,00
Трајче Шопоски500.445,00200,00500.645,00
Solunka Vargaljakova499.761,00909,00500.670,00
Elena Stameska498.314,003.058,00501.372,00
Кристина Николова498.299,006.077,00504.376,00
Angelina Klekovska497.354,004.989,00502.343,00
Dimitar Funa496.927,00788,00497.715,00
Marjan Andonov496.481,00737,00497.218,00
Александар Димов494.789,009,00494.798,00
Виктор Василески494.720,0049.588,00544.308,00
Леонардо Галевски493.773,005.710,00499.483,00
Ivan Pop Stojanov492.514,002.830,00495.344,00
goce pavlovski491.398,005.144,00496.542,00
Milica Demerdzieva490.497,00104,00490.601,00
Борче Толевски490.436,00264,00490.700,00
Ана Марија Јандреска488.063,0085.952,00574.015,00
Gordana Petrusheva487.220,00570,00487.790,00
Љупка Минзилова483.258,00286,00483.544,00
Robert Mersovski482.420,0038.551,00520.971,00
Gavrilo Gavrilovski481.320,00176,00481.496,00
Жарко Јованоски480.982,00300,00481.282,00
Митко Огненоски480.610,009.441,00490.051,00
Kostadin Manolev480.110,0016,00480.126,00
Филип Ристов479.072,002.409,00481.481,00
Nikola T478.814,00503,00479.317,00
Daniela Vojneski477.529,00106,00477.635,00
Violeta Madzova475.650,0058,00475.708,00
Георгиј Јанев474.670,0074.347,00549.017,00
Ирина Желева473.352,0088,00473.440,00
Blagica Miceva468.086,00785,00468.871,00
Виолета Стојкова458.620,0041.484,00500.104,00
Anastasija Ivanova455.597,0065.815,00521.412,00
Elena Ristova453.560,00219,00453.779,00
Зоран Глигоријевски452.983,004.102,00457.085,00
Nasko Tomovski452.600,00370,00452.970,00
Марина Манџуковска Мицевска452.330,0089.027,00541.357,00
Tanja Stamenova450.390,00304,00450.694,00
Makedonka Cukleva447.332,003,00447.335,00
Z K442.875,005.218,00448.093,00
Драги Василев441.568,003,00441.571,00
Sanja Mihajlova 439.299,001.077,00440.376,00
Цуклева Македонка437.722,00766,00438.488,00
Јасмина Зијадиќ434.968,00128,00435.096,00
Marko Markovski407.031,0083.881,00490.912,00
Dragan Naumov406.894,00109.853,00516.747,00
Dejan S406.665,00111.288,00517.953,00
Марко Караташев406.310,0056.570,00462.880,00
ljupka minzilova404.839,001.703,00406.542,00
Zivanka Jovanova400.005,00110.748,00510.753,00
Ванчо Апостолски375.295,00649,00375.944,00
Viktorija Kazikj343.100,00188.233,00531.333,00
Aleksandar Ajkoski334.280,00192.353,00526.633,00
Коста Делов319.034,00191.623,00510.657,00
Стивен Трајчевски292.550,00164.289,00456.839,00
Adriana Lekovska237.580,00267.534,00505.114,00
Aleksandar Veleski206.198,00309.787,00515.985,00
Igor Serafimovski166.690,00343.355,00510.045,00
Симона Спасовска145.710,00362.214,00507.924,00
Кристијан Крстевски126.996,00382.607,00509.603,00
Сашо Николовски80.045,00416.669,00496.714,00
Tance Micevski65.184,00425.568,00490.752,00
Сашо Кожески56.060,00449.402,00505.462,00
Riste Petrov52.678,00432.346,00485.024,00