Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Мими Гавриловска610.224,00284,00610.508,00
Сара Ристовска603.126,0095,00603.221,00
Kristina Blazeska594.649,00151,00594.800,00
Вики Стоилкова594.582,0080,00594.662,00
Aleksandar Stojanovski592.270,00171,00592.441,00
Mila Nanevska578.505,002,00578.507,00
Ѓорѓи Бошначки569.299,0062,00569.361,00
Anita Andonova563.710,006,00563.716,00
Maja Todorovska563.130,0043.713,00606.843,00
Teodora Mavrova562.651,0069,00562.720,00
Ангела Ангелова561.596,0096,00561.692,00
  Добитници    Губитници    Промет