Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Сара Ристовска539.690,0095,00539.785,00
Мими Гавриловска535.940,00284,00536.224,00
Александар Пешов522.570,008.314,00530.884,00
Вики Стоилкова518.577,0080,00518.657,00
Спасе Велјанов518.192,00628,00518.820,00
Mila Nanevska518.163,00136,00518.299,00
Ѓорѓи Спиркоски514.686,0053,00514.739,00
Ѓорѓи Бошначки513.284,0062,00513.346,00
Aneta Tasova512.728,001.044,00513.772,00
Elena Stameska512.448,005.096,00517.544,00
Andrej Jordanoski512.226,00248,00512.474,00
  Добитници    Губитници    Промет