Добредојдовте во Виртуелната берза!

Виртуелната берза претставува игра на знаење преку која учесниците стекнуваат искуство од областа на тргувањето со хартии од вредност. Виртуелната берза претставува симулација на вистинското тргување на Македонската берза, бидејќи со виртуелни пари се купуваат и продаваат вистински хартии од вредност што се тргуваат на Македонската берза. Покрај едукативниот карактер, оваа игра има за цел кај секој учесник да стимулира остварување на најголем профит при тргувањето во виртуелниот берзански свет. Воедно, учесниците во играта имаат можност да го вреднуваат своето вистинско портфолио остварено од тргувањето на Македонската берза.
Пријавување
Корисник:  
Лозинка:  
 
Доколку не сте регистрирани!?
Регистрирај се
Моментални резултати
Име и презимеВредност на ХВ во портфолиоПреостанати средстваВредност на портфолио
Aneta Tasova566,706.00203.00566,909.00
Александар Пешов551,660.008,314.00559,974.00
Andrej Jordanoski549,669.00248.00549,917.00
Elena Stameska547,548.005,096.00552,644.00
Oliver Indov541,405.001,676.00543,081.00
Ѓорѓи Спиркоски536,651.0053.00536,704.00
Мими Гавриловска536,110.00284.00536,394.00
Бојан Петровски535,450.0025.00535,475.00
Сара Ристовска534,132.0095.00534,227.00
Спасе Велјанов528,957.00628.00529,585.00
Nikola T527,275.00503.00527,778.00
  Winners    Losers    Turnover  
  More Data     3/19/2019